اسلاید

در ماهی سی باس
تزریق هورمون
فاضل
همراه با پرهام
بررسی لارو

میگو

خرید لارو میگو

موسسه آموزشی-پژوهشی فرادانش لیان

فعال در زمینه آموزش‌های از راه دور

!کلیک کنید

کشت جلبک

هم بصورت داخل سالن و هم خارج سالن

تکثیر ماهی

بصوت مصنوعی

فائو

سازمان خوار و بار جهانی

استخدام

طریقه استخدام در شرکت

Read more

ارتباط با ما